HET SYSTEEM IN UW ORGANISATIE ONDER DE LOEP

Alle organisaties en bedrijven drijven op mensen. Iedere medewerker heeft een positie in het geheel en is betrokken bij wat er in de organisatie gebeurt. Daarom heeft iedereen invloed op het probleem èn op de oplossing. Ik richt mij daarom vooral op het systeem en de onderstroom in organisaties en bedrijven. Daarbij kijk ik naar wat zich tussen mensen afspeelt en zoeken we samen naar oplossingen op menselijke maat.

De interventies die ik doe zijn gebaseerd op het systemisch gedachtegoed. Een fascinerende manier van kijken en benaderen van een vastgelopen systeem. Systemische interventies creëren weer beweging in vastgelopen menselijke systemen in organisaties. Dat doe ik door belemmerende patronen in kaart te brengen, te ontregelen en ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven. Deze is altijd gericht op herstel en samenwerking. Ook kijk ik met u naar de onderstroom in de organisatie. Welke drijfveren en overtuigingen leven er (on)bewust in de organisatie of het bedrijf. Welke zijn helpend en welke blokkeren?
Door deze overkoepelende aanpak komt daarna de inhoud van het werk weer voorop te staan in plaats van de spanningen in de onderlinge verhoudingen. Plezier, voldoening en lol in het werk maakt plaats voor strijd en energieverlies.