Het leven is niet altijd een geplaveid pad. Soms gaat het voor de wind en soms lopen we (even) vast. Niets menselijks is ons vreemd. Ik help je belemmeringen zichtbaar te maken zodat je ze zelf kunt oplossen. Dat kan in mijn praktijken in Leuth of Nijmegen maar ook al wandelend door de prachtige Ooijpolder.

Ik richt mij op mensen die:

– door lichamelijke ziekte of psychische klachten uit het arbeidsproces zijn geraakt

– graag weer aan het werk willen maar hebt daarbij hulp nodig om een passende baan te vinden.

– al langere tijd in een baan zitten waar ze niet gelukkig van worden of niet goed functioneren of bij wie gedwongen ontslag dreigt.

Werkwijze en specialisme

Mijn aanpak is zeer individueel gericht en toegespitst op je vraagstelling: persoonlijk, betrokken, empathisch, inspirerend, maar ook praktisch, grondig, resultaatgericht en regelmatig confronterend.

Mijn klanten zijn veelal mensen met burn-out- en stressklachten, van alle leeftijden, regelmatig in combinatie met fysieke klachten als rug- en hartklachten. Regelmatig zoekend naar een andere invulling van hun (werkzame) leven en het (herwinnen) van kracht en zelfvertrouwen. Het leren omgaan met valkuilen zoals bijvoorbeeld perfectionisme en grenzeloosheid vormt vaak een onderdeel van het coachingstraject

Bij het het coachen bij functioneringsproblematiek, ziekte, vrijwillig of gedwongen ontslag zet ik mijn professionele deskundigheid in maar ook mijn eigen levenservaring (hersel na een burn-out/rouw/verlies).

Instrumenten en methodieken

* Burnoutprogramma: Murre Coaching heeft een burnoutprogramma ontwikkeld wat ‘op maat’ kan worden ingezet. Het is gericht is op het weer psychisch en lichamelijk fit worden. Samen zorgen we er voor dat je weer een gezonde balans vindt in je leven en werk. Hierin leer je bijvoorbeeld stressklachten eerder te herkennen en patronen te doorbreken, om te gaan met valkuilen als bijvoorbeeld grenzeloosheid of perfectionisme, zicht te krijgen op wat jou energie brengt en wat jou energie kost en voldoende lichamelijke beweging en ontspanning.

* Drijfveren- en competentietest: Ik heb vanuit mijn eerdere werkervaringen een ruime ervaring met reorganisaties en ontslagsituaties en zet deze kennis en ervaring in om tegenslagen om te buigen in kansen en uitdagingen. Je wordt gecoacht bij het overstijgen van de bestaande situatie, het herwinnen van jouw kracht, zicht krijgen op (nieuwe) competenties door o.a. een drijfveren- en competentietest en  en het vinden van nieuwe toekomstmogelijkheden.

* Werkveldoriëntatie: Het ‘herijken’ van je rol op de arbeidsmarkt/ Het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het vertalen daarvan naar haalbare doelen. Tijdens het traject word je d.m.v. gerichte opdrachten en persoonlijke gesprekken begeleid in het maken van een analyse van interesses, wensen, talenten en competenties, het ontwikkelen van een beroepsprofiel en het opstellen van een persoonsgericht en realistisch actieplan om deze wensen te realiseren.

* Sollicitatietraining & Sollicitatiebegeleiding: Het leren omgaan met de hedendaagse eisen van het solliciteren en aanreiken van structurele handvatten bij het zoeken naar werk. Ik bied intensieve begeleiding en training en behandelt thema’s als het opstellen van een curriculum vitae en het schrijven van een sollicitatiebrieven (o.a. redactie op inhoud, stijl en spelling). Tevens heb ik een opleiding tot schrijfdocent gevolgd. Verder begeleid en help ik bij netwerken, het inzetten van social media, het oefenen van sollicitatiegesprekken, inzicht in organisatieculturen en presentatie. Dit kan zowel individueel als in groepen van maximaal 5 personen. Sleutelwoorden: motiveren, versterken van het zelfvertrouwen en eigenheid.